Voor studenten en jongeren

Herken je dit?

  Je vindt het moeilijk om op tijd te zijn op afspraken en je opdrachten af te hebben.

  Je hebt moeite om optimaal te presteren.

  Je bent onzeker over antwoorden op vragen of stellingen.

  Je stelt dingen uit, omdat je er als een berg tegenop ziet.

  Je hebt in jouw hele leven al moeite met lezen, rekenen of schrijven.

  Je hebt hier allerlei manieren voor gevonden om hier mee op te gaan, trucjes.
ik

Met plezier studeren of werken, je school of je opleiding met goed resultaat afronden, lijken zo wel een onmogelijke opgave. Misschien denk je zelfs dat het voor jou niet is weggelegd.

Sprankelenderwijs biedt een uitweg!

Ik nodig je graag uit voor een gesprek om samen te onderzoeken waar je nu staat en welke handvatten er voor jou zijn om je denken, leren, reageren en handelen makkelijker te maken.

Ik leer jou door middel van de één-op-één training, hoe:

  Je werkstukken, scriptie, portfolio, samenvattingen schrijft.

  Je jouw ideeën goed kunt verwoorden in een presentatie en werkstuk.

  Je jouw schoolwerk, studie en tijd goed kunt managen.

  Je duidelijk communiceert en presenteert.

  Je jouw talenten kan inzetten in je studie, hobby, sport, werk, thuis en sociaal leven, zodat het allemaal wel lukt.

  Je het gevoel hebt dat je echt iets kan of er werkelijk toe doet, dit in jezelf kan toelaten.

Je krijgt de tools om beter te communiceren, organiseren, schrijven, lezen en rekenen, zodat je met meer zelfvertrouwen in het leven staat en succes ervaart.

Al na één week training bereik je inzichten in jouw leersysteem, manier van communiceren en denken.