Privacy verklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Sprankelenderwijs noteert persoonsgegevens die u in een kennismakingsgesprek vertelt:
Uw voor- en achternaam
Naam van uw kind
Uw adresgegevens (ten behoeve van correspondentie)
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Uw BSN nummer (bij trajecten via de gemeenten die onder de Jeugdwet vallen)

Stappen bij een Davis counselingstraject waarbij gegevens genoteerd worden:

1. kennismaking
2. intake met symptomenprofiel, contract opstellen en facturering
3. counselingstraject met foto’s en tekstueel verslag en aantekeningen
4. emailwisseling met klant/ouders/vertegenwoordigers
5. eventueel intervisie per mail met andere counselors
6. facturering

Waarom Sprankelenderwijs deze gegevens nodig heeft

Sprankelenderwijs verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Sprankelenderwjis uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit een Davis counselingstraject.

Hoe lang Sprankelenderwijs uw gegevens bewaart

Sprankelenderwijs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Delen met anderen
Sprankelenderwijs verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met uw toestemming kunnen verslagen gedeeld worden met andere professionals.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van Sprankelenderwijs worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IPadres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Sprankelenderwijs gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

Sprankelenderwijs maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Sprankelenderwijs bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Dit met zogenaamde cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij het eerste bezoek aan de website van Sprankelenderwijs over opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sprankelenderwijs gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.