Always trust your inner voice.

Tja, mooi geschreven op de achterkant van een viltje. Maar soms, is die inner voice ver te zoeken.


Vooral als anderen vinden wat jij moet doen zoals het HEURT. De twijfel die je dan kunt hebben. Zie ik het dan wel goed? Doe ik het dan wel goed?


En nog ‘fijner’ als er dan een label opgeplakt word. Dan is het verklaarbaar. En dan krijg je weer allemaal tips/ advies van anderen zoals het HEURT.


En waar ben jij gebleven? Waar is jouw inner voice?


Als jij het gevoel hebt dat jouw kwaliteiten niet optimaal benut word? Je wilt graag weten hoe jouw brein werkt? En je wilt jouw inner voice weer HOREN? Dat jouw inner voice zijn/haar stem terug krijgt. Zodat je er ook echt naar durft en kan te luisteren….


Ik nodig je graag uit voor een vrijblijvend inzicht gesprek.


Met een sprankeling,


Mariëlle

Beste omdenker,

Om maar met de deur in huis te vallen. AD(H)D IS GEEN ZIEKTE/STOORNIS WAT BESTREDEN MOET WORDEN. Hoe bijzonder is het dat AD(H)D onder de noemer gedragsstoornissen valt.


Waar ik me enorm om verbaas, is dat in onze maatschappij AD(H)D wordt gezien als een stoornis en ook zo naar gehandeld wordt. En dit vind ik een kwalijke zaak. Het zal je maar gezegd worden dat jij of jouw kind een stoornis heeft!


Recentelijk was ik bij een lezing. Zelfs hierin werd verteld dat ADHD een stoornis is. Ik heb toen wijselijk mijn mond gehouden. Meteen voelde ik in al mijn vezels in mijn lijf, dat het belangrijk is dat er een andere kijk komt op AD(H)D.


Tegengas, zodat mensen gaan zien, zo kan het ook. Dat jij voelt, dat je goed bent, zoals je bent. Met al jouw kwaliteiten en dat je veel kan betekenen voor anderen. Ook jij hebt je minder goede eigenschappen. Net zoals iedereen zonder een diagnose.


Wat voor kwaliteiten heb jij, als er bij jou AD(H)D is gediagnosticeerd of wanneer jij symptomen van AD(H)D hebt? Hoe kun je hier mee omgaan? En hoe kun je dit omzetten in mooie en waardevolle dingen. In je werk en in je leven. Want uiteindelijk bepaal jij hoe je ermee omgaat.


HET GAAT ER NIET OM, WAT ER GEBEURT. HET GAAT EROM HOE JIJ EROP REAGEERT.


#inzicht #eerlijkleven #diagnosedrift #gaanstaanvoorjouwkwaliteiten

Laat niemand je vertellen dat je een stoornis hebt!

De diagnosedrift die in Nederland heerst is gigantisch groot. 


Zo groot, dat er mensen zijn die ervan overtuigd zijn dat dyslexie, dyscalculie en AD(H)D een stoornis is. 


En dat we dit ‘gewoon’ maar voor waarheid moeten aannemen. 


Ik geloof hier dus absoluut niet in. 


Ik geloof dat ieder mens het recht heeft op een leven waarmee ze vervuld, blij en gelukkig zijn.


Heel bijzonder dat de diagnose, door mensen beschreven wordt als een  ‘stoornis’. 


En dat de ‘stoornis-gedachte’ de boventoon voert. 


HALLOOOOO, WAKE UP!


Wil jij optimaal tot je recht komen? 


Wil je werk, een studie gaan doen waar jouw kwaliteiten goed benut worden? 


Want er is niets mis met jou! 


Het gaat er om, dat jij snapt hoe het in jouw brein werkt. 


Jij kan het ver schoppen als je in jezelf durft te geloven. 


Ik help mensen met ‘labels’ of symptomen met ‘labels’. 

Ga staan voor jouw talenten.


Sprankelende groet,


Mariëlle

jij bent oké, ik ben oké

Afgelopen week zag ik het boek: ‘de meeste mensen deugen’. En het filmpje: https://dewerelddraaitdoor.bnnvara.nl/media/693887


Ik dacht: Heerlijk, iemand die mijn visie ook heeft. En er zelfs 4 jaar onderzoek voor heeft gedaan, om het te bewijzen.


Ik geloof namelijk dat elk gedrag een positieve intentie heeft. Ook al is dit raar om dit voor te stellen, denkend aan crimineel gedrag, grensoverschrijdend gedrag, dromen in de klas, drukte in je hoofd, altijd te laat komen op afspraken. Echter met dit gedrag, bereik je niet het gewenste resultaat. En dan is het de kunst van het stellen van de juiste vragen aan die persoon en ook zeker aan jezelf 😉.


Zodat je samen op onderzoek gaat, wat de sturing is van dat gedrag. En wat heeft dit gedrag als functie in het systeem? Zonder oordeel.


Als je van jezelf weet, wat de positieve intentie van dat gedrag is, dan kun je zelf een ander gedrag ontwikkelen. M.a.w. als je weet wat de positieve intentie van jouw gedrag is dat jij (en waarschijnlijk ook je omgeving) als onwenselijk ervaart, kun je een ingang vinden tot gedragsverandering. Met als resultaat je verandert het gedrag en je behoud je positieve intentie. Een win-win situatie noem ik dit.


Merk jij dat je snel boos wordt, een druk hoofd hebt, onhandige communicatie, altijd te laat op afspraken komt, op een of andere manier informatie mist, geregeld dingen vergeet of je werk en je tijd niet gemanaged krijgt? En jij wilt dit veranderen? Ik nodig je graag uit voor een vrijblijvend inzichtelijk gesprek.


Zoals Yoka Brouwer schrijft: ‘niemand is kapot, iedereen kan veranderen en ieder gedrag heeft positieve kanten’.