Workshops

Grip op leer- en gedragsproblemen

Hoe help je jouw kind bij leer- en gedragsproblemen én sta je als ouder steviger in je schoenen?

Wil je:

  Meer inzicht en grip krijgen op de leer- en gedragsmogelijkheden van jouw kind?

  Meer regie in de communicatie met instanties, gemeente en onderwijs?

  Ruimte maken voor je eigen gevoelens van frustratie, machteloosheid en onzekerheid als ouder?

  Je kind helpen omgaan met zijn/haar spanning en onzekerheid bij leer- en gedragsproblemen?

  Je kind helpen vertrouwen op de eigen mogelijkheden door zelf sterker in je schoenen te staan?

Speciaal voor ouders met kinderen die worstelen met problemen of kenmerken van dyslexie, dyscalculie en/of AD(H)D. We werken in een kleine groep van maximaal 10 ouders, met veel interactie en ruimte om ervaringen met elkaar te delen.

Lezingen

Dyslexie, dyscalculie en AD(H)D anders bekeken

Is dyslexie, dyscalculie en AD(H)D echt een handicap voor je leven, zoals vaak wordt gezegd? 

Herken je dit bij jezelf of bij iemand in jouw omgeving?

  Moeite met lezen, rekenen, schrijven, spelling, plannen of klok kijken.

  Snel afgeleid, moeite met concentreren en/of uitstelgedrag.

Vaak zijn degenen die worstelen met dyslexie of dyscalculie creatief, fijngevoelig en goede waarnemers. Maar op school, studie of in het werk komt dat er allemaal niet uit. Elk leerprobleem heeft een negatieve invloed op het zelfvertrouwen, je doet je best, maar het lukt maar niet en je begrijpt niet waarom. 

Zicht op leer- en gedragsmogelijkheden.

Dyslexie en dyscalculie hebben alles te maken met hoe iemand denkt en leert. Ik geef je in deze lezing inzicht in de manieren waarop mensen met (vermoedens van) dyslexie, dyscalculie en AD(H)D denken, leren en werken. Hoe je met deze problematieken kunt komen tot leren. En dat je het wél kan. Zodat je ervaart en voelt dat je goed bent zoals je bent, met jouw eigen kwaliteiten. Voor je eigen persoonlijke ontwikkeling, of om een ander mee verder te kunnen helpen. 

Ik neem je graag mee in een andere manier van kijken naar deze problematieken.

Data en aanmelden:

 -op dit moment zijn er geen workshops gepland-

 -op dit moment zijn er geen lezingen gepland-