Dyslexie, dyscalculie, AD(H)D een leerprobleem?

Volgens de theorie van Davis® is dyslexie, dyscalculie en AD(H)D geen gebrek of probleem dat gerepareerd moet worden. Dyslexie, dyscalculie en AD(H)D hebben alles te maken met hoe iemand denkt en leert.

Mensen met dyslexie, dyscalculie en AD(H)D denken en kijken anders. Wanneer je aan verschillende personen het woord BOS vraagt op te schrijven. De ene persoon gaat helemaal op in zijn fantasie, ziet een groot groen bos, met allemaal diverse bomen en ruikt het bos (visueel denken). De andere persoon herhaalt het woord bos in zichzelf (woord denken). Hij of zij kan daarom het woord bos sneller lezen en opschrijven, dan een visueel denker.

Davis-methode

De Davis-methode biedt twee dingen:

verandering-dyslexie

    Je leert om je visueel denkersaanleg in te zetten bij lezen, spelling, rekenen, communicatie, plannen, enzovoort.

    Je krijgt technieken aangereikt om de verwarring bij jezelf weg te nemen die je als visueel denker in een woorddenkende leeromgeving hebt opgelopen.

    Je leert ook om die verwarring te herkennen.

In de Davis®-counseling leer je technieken om te ontspannen, te focussen en beter waar te nemen. Deze technieken helpen je om de delen van je hersenen zo goed mogelijk te laten samenwerken. Zo komt er rust in het brein. Dat is essentieel voor lezen en leren.

Je leert ook vaardigheden om leer- en gedragsproblemen op te kunnen lossen en je oefent daarmee.

Met deze manier van denken kun je je speciale ‘gave van dyslexie’ nog steeds gebruiken om dingen veel sneller te leren en te onthouden. Die ‘gave’ kun je alleen gebruiken als de verschillende delen van je hersenen goed samenwerken. Zo kun je je mogelijkheden verder gaan ontplooien. Dat is belangrijk, want zonder visueel denkers zouden we als maatschappij nergens zijn, zeker in deze tijd.

Voor wie?

Een Davis-counseling is geschikt voor kinderen, pubers, jongeren en volwassenen met dyslexie en/of dyscalculie. Ook zijn er aparte Davis-programma’s voor AD(H)D, autisme, handschriftproblemen en dyspraxie.

De Davis® Methode wordt inmiddels in vele landen toegepast door gecertificeerde counselors en heeft al tienduizenden kinderen en volwassenen geholpen bij het overwinnen van hun lees-, leer- en leefproblemen.

Beroepsmatige dienstverlening aangeduid als Davis®, Davis Dyslexia Correction®, Davis Symbol Mastery®, en Davis Orientation Counseling® mag uitsluitend verleend worden door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door de Davis Dyslexia Association International.